Liefdespoëzie

Nederlandse/Vlaamse poëzie:

- 'Een beeld van jou: gedichten over de liefde' van Stefan Hertmans
- 'Ik heb de liefde lief: de mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie', samengesteld door Willem Wilmink
- 'Zie je, ik hou van je: liefhebben in poëzie en kunst', samengesteld door Jos Smeyers
- 'Trou moet blycken, of Opnieuw in liefde bloeyende: de Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwintigste eeuw in 100 en enige gedichten', samengesteld door Gerrit Komrij
- 'My funny Valentine' van Roger de Neef
- 'Geen dag zonder liefde: honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid', samengesteld door Eddy van Vliet
- 'Honderd zoenen: 100 onvergetelijke kussen uit de poëzie', samengesteld door Ronny de Schuyter
- 'Ik zoek een mooi woord voor jou: een handjevol liefdesgedichten' van Johan Ghysels
- 'Het liefste gedicht: de favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen', samengesteld door Gerrit Komrij
- 'Verzamel de liefde' van Bart Moeyaert
- 'Hebban olla vogala: de mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen', samengesteld door Gerrit Komrij
- 'In liefde bloeyende: de Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten', samengesteld door Gerrit Komrij
- 'Het huis van de liefde' van Hugo Claus 
- 'Onuitwisbare tekens van liefde: 100 gedichten over de liefde' van Claire Vanden Abbeele

Wereldpoëzie: 

- 'Kijken naar jou uit duizend ogen: antieke liefdespoëzie', samengesteld door Patrick Lateur
- 'Ware voor zo lange liefde niet zo kort het leven: lyrische gedichten' van Luis Vaz de Camões
- 'Mijn minnaar en andere gedichten' van Forough Farrokhzad
- 'Schoon in elk oog is wat het bemint: Arabische liefdesgedichten', gekozen en vertaald door Hafid Bouazza 
- 'Honderd liefdessonnetten' van Pablo Neruda
- 'Verstaan my verlangste: 100 liefdesgedichten in het Afrikaans', gekozen door Riana Scheepers en Jooris van Hulle
- 'Pluk de rozen: de mooiste Franse liefdesgedichten uit de negentiende en twintigste eeuw', samengesteld en van Guus Luijters
- 'Zoete epigrammen: gedichten over gelukkige liefde', samengesteld door Jan Piet Guépin
- 'Van liefde en van dood: dichters van de Franse Renaissance', vertaald door Robert De Does
- 'Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen: de mooiste Jiddische liefdespoëzie', samengesteld en ingeleid door Willy Brill 
- 'Shakespeare in love: de liefdespoëzie van William Shakespeare' van William Shakespeare
- 'Liefde is alles wat er is: een keuze uit de mooiste gedichten' van Emily Dickinson
- 'Tell me the truth about love: de mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur', verzameld en ingeleid door Menno Wigman
- 'A joy forever: de mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur', samengesteld door Menno Wigman
- 'Het liedboek' van Francesco Petrarca
- 'Met de taal van karmozijn', samengesteld door Riana Scheepers, ingeleid en vertaald door Jooris van Hulle
- 'Het woord liefde: de mooiste liefdesgedichten' van Raymond Carver
- 'Mijn vrouwe draagt de liefde in haar ogen: vierentwintig liefdesgedichten' van Dante Alighieri
- 'Goddelijke liefde: de mooiste liefdesgedichten' van Lord Byron
- 'Liefde, die moet vrij zijn: de mooiste gedichten van Elisabeth, keizerin van Oostenrijk', samengesteld en vertaald door Gerda Meijerink
- 'Laat ons leven en minnen: de mooiste liefdesgedichten', samengesteld en vertaald door Jan Kal
- 'Ik heb de zomerdageraad omarmd: tweeëntwintig liefdesgedichten en twee brieven' van Arthur Rimbaud
- 'Kon ik maar jouw spiegel zijn: vierentwintig Griekse liefdesgedichten', gekozen en vertaald door Hans Warren