Daisy-boeken, voor lezers met een visuele beperking

Voor lezers met een visuele beperking
Een DAISY-boek is een luisterboek dat zich laat ‘lezen’ zoals eender welk boek. Je kan het in één ruk uitlezen of je kan het doorbladeren. Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruitlezen, een bladwijzer plaatsen …

Iets voor jou?
DAISY-boeken zijn er voor wie blind of slechtziend is of voor wie een andere leesbeperking heeft omwille van dyslexie, een spierziekte …
Het enige wat de Bib je vraagt, is om een verklaring te ondertekenen dat je tot de doelgroep behoort. Daarna kan je, met je lidkaart van de Bib, de boeken gewoon uitlenen. DAISY staat voor Digital Accessible Information System.

Hoeveel mag ik er uitlenen?
De DAISY-boeken volgen de algemene regels van de Bib: maximum 15 materialen op een lidkaart, voor 28 dagen. Een DAISY-boek leen je gratis uit.

Hoe werkt het?
Een boek wordt in een studio voorgelezen en op cd-rom gezet in DAISY-formaat. Je ‘leest’ of beluistert het boek met een DAISY-speler of op een pc, op voorwaarde dat je over de aangepaste software beschikt.