Quiz Jo Claes

Brugge mag dan wel Pieter Aspe en commissaris Van In hebben, met Jo Claes en hoofdinspecteur Thomas Berg heeft Leuven volwaardige tegenhangers. Voor lezers van het misdaadgenre is Jo Claes al lang geen onbekende meer. Inmiddels verschenen al elf misdaadromans met Thomas Berg als hoofdpersonage. Dat werd stevig gevierd met een avond rond Thomas Berg in 30CC/Schouwburg op zaterdag 30 september, waarop hij zijn elfde roman voorstelde: 'Het gewicht van de haat'. Ook de winnaars van de quiz werden er bekend gemaakt.

En die winnaars zijn... *tromgeroffel*

1) Cecile Rens
2) Sonja Solinas
3) Kate Schouppe


Proficiat aan de winnaars, maar uiteraard ook aan alle andere deelnemers!


 

Juiste antwoorden


1. Op welke cover staat een kunstwerk van de beeldhouwer Luk Van Soom?
De mythe van Methusalem

2. Het verhaal van koning David en Batseba wordt uitgebeeld op een schilderij in één van de tien romans. Van welke kunstenaar was dat schilderij?
Martin Schongauer

3. Eén keer is Berg te rade gegaan bij een seksuologe. Dat gebeurt in…
Dood in december

4. Het Mariabeeld dat de gevel van de Leuvense universiteitsbibliotheek siert, is van belang voor het moordonderzoek in de roman…
Tot de dood ons scheidt...

5. In welk verhaal wordt een verdachte achtervolgd in de Leuvense kruidtuin?
De zaak Torfs

6. In één van de romans blijkt het moordwapen een scalpel te zijn. Hoe heet die roman?
Het oog van de naald

7. In welk verhaal doet het personage Lou haar intrede?
Voor wie de klok slaat

8. De Allerheiligenkapel van Diest komt in één van de tien romans ter sprake. Welke?
Vermoorde onschuld

9. Slechts één roman uit de reeks heeft een open einde. Hoe is de titel van die roman?
De mythe van Methusalem

10. De blinde vlek en Voor wie de klok slaat hebben gemeenschappelijk dat er een beeld van een Griekse/Romeinse god in voorkomt. Welke god is dat?
Hermes of Mercurius

11. In welk verhaal komt de Janseniustoren bij de Dijle aan bod?
De blinde vlek

12. Café De Weerelt op de Oude Markt van Leuven fungeert als een plaats delict in de roman…
Getekend vonnis

13. Welke roman bevat een scène in een sauna?
Het oog van de naald

14. Hoe heet de Romeinse keizer die op de gouden munten staat afgebeeld in De blinde vlek?
Hadrianus

15. In de buurt van het kasteel van Arenberg in Heverlee wordt het naakte lijk van een vrouw gevonden. In welk verhaal gebeurt dat?
Dood in december

16. Berg slaagt er in één van de romans in om een moord op te lossen met behulp van een schilderij. Hoe heet de roman?
Over elk vergeten heen

17. In welk verhaal valt er een dode op de Vismarkt van Leuven?
Voor wie de klok slaat

18. Het Mercatorpad bij de Dijle fungeert als plaats delict in de roman…
Getekend vonnis

19. In welk verhaal woont een belangrijk nevenpersonage in de Sint-Geertruiabdij van Leuven?
Tot de dood ons scheidt…

20. Berg moet een keer naar Amsterdam in het kader van een moordonderzoek. In welke roman is dat?
Vermoorde onschuld